از تاریخ
 تا تاریخ
 
حسن معجونی با «ابر صورتی» به جشنواره می‌آید

حسن معجونی با «ابر صورتی» به جشنواره می‌آید

«حسن معجونی» که نمایش «ابر صورتی» را در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک اجرا می‌کند، گفت: سیستم برگزاری جشنواره ما باید تغییر کند. به این معنا که کارهایی که اجرای ...