در حال بارگذاری ...
  • گپ‌وگفت دبیرکل یونیما با نمایشگران

    دردومین نشست شبانه شانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک «ایدویا مارتینز»دبیرکل یونیما بانمایشگران عروسکی و رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند.

    به گزارش ستاد خبری شانزدهمین جشنواره تئاترعروسکی تهران بارک، امشب سوم شهریورماه درسومین روزازجشنواره هنری نمایش عروسکی تهران،راس ساعت 21:00 کافه تریای تالار وحدت که محل نشست‌های شبانه نیزاست میزبان «ایدویامارتینز»دبیرکل یونیما خواهد بودکه باوی پیرامون انستیتوTopic ونمایش عروسکی دراسپانیا گفتگو خواهندکرد.
    نظرات کاربران